ПРЕДНОСТИТЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ МОНТАЖНИ АРМИРАНО-БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ СЕ
НАЈДОБРИОТ ИЗБОР ЗА ВАШИОТ ПРОЕКТ

 

 

 уникатни, «tailor-made» конструкциски и просторни решенија – во целост усогласени со Вашите индивидуални потреби и технолошки барања – без ограничувања во точноста на габарититните конструкции

 

големи меѓукатни растојанија и можност за премостување до 36 метри - преднапрегнатите греди дозволуваат големи конструкциски отвори, брзо монтирање и подолг експлоатационен век

 

 исклучително висок квалитет, естетика и елегантност на изработеното

 

 брзото темпо на проектирање и изградба штедат време и пари

 

 долговечност, неспоредливо ниски расходи за одржување, висока економичност

 

 високо конкурентни во споредба со аналогни метални конструкции како конструкциски отвори, отпорност на пожар (1200 C како стандардно производство) експлоатационен век, оценка на делувањето и цена на извршувањето

 

имплементирање на иноваторски системи, пионерски модели и градежни материјали – од фундаментни работи ( основни ) до производството и монтирањето на конструкциите

 

за Бугарија, иновативен кровен систем AQUARIUS®

 • премостување до 30 метри
 • перфектно решение за цврсто кровно покривање – от 50% до 100% армирано-бетонски огноотпорен кров
 • 6% наклон на гредата - ефективен систем за природно истекување на дождовните води
 • елегантни решенија за природно осветлување
 • невообичаена естетска леснотија
 • извонреден квалитет на термо – хидроизолацията

 

голем опсег од алтернативни решенија за кровни конструкции и завршни кровни работи – топлотни- и хидроизолациски системи за природно осветлување, олуци за одвод на чад и др.

 

разноврсни системи за фасадна прекривка, термо- и звучна изолација:

 • фасадни армирано-бетонски панели
 • метални термо-сендвич панели
 • метални касети со минерална вата

 

армирано-бетонски фасадни панели со интегрирана топлотна изолација и прекинат термо-мост

 • производните димензии и технологијата на монтирање дозволуваат поголеми меѓуосни растојанија, значително ги штедат средствата на инвеститорот со намалениот број на фундаменти и столбови
 • со површина од промиени камчиња или фино пикована камена плоча во изработки од разни бои

 

флексибилни системи на меѓукатни плочи за згради со големи конструкциски отвори, минимална дебелина на плочата и мазна површина