КАСТЕЛО ПРИКАСТ ДОО е инжинериска и градежна фирма, специјализирана за проектирање, производство, превоз и монтажа на конструкции на монтажни армирано-бетонски елементи.

 
Нашиот систем ги внесува на бугарскиот пазар најдобрите италијански традиции и know-how, највисоките современи технологии и повеќе от 30-годишно европско искуство во проектирањето и производството на армиранобетонски елементи.
 
Ние нудиме конвенционални и нестандардни «tailor-made» инжинериски решенија за големи и мали производни хали , магацински бази, индустриски паркови, логистички и сервисни центри, административни, трговски и општествени згради.
 
Нашата дејност опфаќа:
 
  • инжинериски проучувања и проектирање
  • производство на армирано-бетонски елементи
  • специјализиран автотранспорт на елементи со максимална должина 32 м
  • специјализирана монтажа
  • голем обем на решенија за кровни конструкции
  • сите завршни работи за прекривки, топлотна и звучна изолација
 
По желба на нашите клиенти можеме да понудиме целосен проект-менаџмент и извршување до клуч во рака.
 
Нашата производна база во Софија е опремена со најмодерни облици на италиански и дрвени калапи и штандови за преднапрегање на армирано-бетонските елементи. Во процес на изградба е нашата нова современа фабрика за армирано-бетонски елемнти во с. Равно поле, општина Елин Пелин.
 

Ние располагаме со експертите, опремата, производите и амбицијата за да го проектираме и го исполниме Вашиот проект.

 Политика на квалитет