КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД е инженерингова и строителна компания, специализирана в изграждането на индустриални сгради.

 
Основен фокус на нашата дейност е проектиране, производство и монтаж на промишлени и инфраструктурни конструкции от сглобяем стоманобетон - цялостен инженеринг, проджект-мениджмънт и изпълнение до ключ.
 
Инвестирахме в нов модерен завод за стоманобетонови елементи в Равно поле, оборудван с най-модерни италиански кофражни форми и стендове за предварително напрягане.
 
Нашата патентована строителна система въвежда на българския пазар най-добрите италиански традиции и know-how, най-високите съвременни технологии и повече от 30-годишен европейски опит в проектирането и производството на сглобяеми стоманобетонови елементи.
 
Ние предлагаме конвенционални и нестандартни «tailor-made» инженерни решения за големи и малки производствени сгради, складови бази, индустриални паркове, логистични и сервизни центрове, административни, търговски и обществени сгради.
 
Ние разполагаме с експертите, оборудването, продуктите и амбицията да проектираме и да изпълним високопрофесионално Вашия нов проект. 
 
Проект:Подобряване условията на труд в Кастело прикаст ООД, по договор BG05M9OP001-1.008-1607-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 Добри и безопасни условия на труд на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 2014-2020.
 
Бенефициент: Кастело Прикаст ООД
 
Обща стойност: 324.532,00 лева, от които 275.852,20 лева европейско и 48.679,80 лева национално съфинансиране.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В КАСТЕЛО ПРИКАСТ ООД